យុទ្ធសាស្រ្ត ឌីហ្វីដ តេជោសែន នៃកម្ពុជា (វគ្គទី០២)

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៣១ សីហា ២០១៤​
258

យុទ្ធសាស្រ្ត ឌីហ្វីដ តេជោសែន នៃកម្ពុជា (វគ្គទី០២)
ដោយ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន
បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តយោធា
អគ្គបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ដោយ យុទ្ធសាស្រ្ត ឌីហ្វីដ តេជោសែន នៃកម្ពុជា
ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់