ពិធី​សំណេះ​សំណាល​​ជាមួយ​បរក្ខ​ជន ដែល​បាន​ប្រឡង​ជាប់​សញ្ញា​បត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ «និទ្ទេស A) សម័យ​ប្រលង ៖ ២២ សីហា ២០១៦

ថ្ងៃពុធ ទី ២១ កញ្ញា ២០១៦​
355
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់