”ភូមិខ្ញុំ” ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៧

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៥ មេសា ២០១៧​
260

“ភូមិខ្ញុំ” មានទីតាំងស្ថិតនៅលានជល់ដំរី ដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ​ស្វែង​យល់​ពីវប្បធម៌ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី សិល្បៈ និងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរនាសម័យបុរាណកាល ដែល​ចែក​ចេញជា ៣ផ្នែក៖ (១) សម័យកាលអង្គរ និងសម័យកាលលង្វែក (២) ផ្សារបុរាណខ្មែរ និង(៣) តំបន់កម្សាន្ត។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗ នៅក្នុង”ភូមិខ្ញុំ” ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៧។

បញ្ចេញយោបល់