ពិធី​បុណ្យចូល​ឆ្នាំមានភ្ញៀវទេសចរ​ជិត១លាន​នាក់ មកកម្សា​ន្តតាមរម​ណីយដ្ឋាន​នានា នៅខេត្តចំនួន១០

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៨ មេសា ២០១៧​
124

រយៈពេល៣ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះមានភ្ញៀវទេសចរជិត១លាននាក់ មកកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានា នៅខេត្ត១០ ។ នេះបើតាមតួលេខក្រសួងទេសចរណ៍ ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះដោយគិតចាប់ពី ថ្ងៃទី១៤ ទី១៥ និងទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ។

បើតាមរបាយការណ៍អោយដឹងថា ចំនួនភ្ញៀវទេសចរ ដែលបានទៅលេងកម្សាន្ត និងទស្សនានៅខេត្តចំនួន១០ មានចំនួន៨៩៣.៥១៨នាក់ ក្នុងនោះរួមមាន ៖
១-ខេត្តស្ទឹងត្រែង មានចំនួន៣៨,៧២២នាក់ មានការកើនឡើង១,១២៧នាក់ ធៀបជាមួយឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន៣៧,៥៩៥នាក់។ ក្នុងនោះភ្ញៀវអន្តរជាតិ មាន២,៧៧៧នាក់ ធៀបឆ្នាំចាស់កើនឡើង២,៦១៩នាក់ ស្មើនិង១.៦៥ភាគរយ។

២-ខេត្តក្រចេះ ភ្ញៀវទេសចរបានទៅទស្សនាមានចំនួន១០៤.៨៩០នាក់ ប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៦ មានកើនទ្បើងចំនួន១.៣៥៧នាក់ ស្មើនឹង១,៣០%។ ទេសចរជាតិ១០៤.៤៦០នាក់ កើនទ្បើង១.១៨៤នាក់ ស្មើនឹង១,១៤%។ ទេសចរអន្តរជាតិ ៤៣០នាក់ កើនទ្បើង១៧៣នាក់ ស្មើនឹង៦៧,៣០%។

៣-ខេត្តរតនគិរី មានភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តចំនួន៧៥៣១៣នាក់ ភ្ញៀវជាតិ ៧៤៦៨១នាក់ អន្តរជាតិ ៦៣២នាក់កើនឡើង៧%។
៤-ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មានភ្ញៀវទេសចរជាតិចំនួន១៤៨.០០៦នាក់ កើនឡើង៣,១៥% ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ១២៧នាក់ កើនឡើង១៨២,២២%។

៥-ខេត្តព្រះសីហនុ ភ្ញៀវទេសចរទៅកម្សាន្ត មានប្រមាណ១៤៣,៥៩៧នាក់ កើនឡើង១០.៤% ក្នុងនោះ តាមផ្លូវអាកាស មានចំនួន១៤៣៩នាក់ ភ្ញៀវជាតិ៦៤៣នាក់ និងអន្តរជាតិ៧៩៦នាក់។ ភ្ញៀវទៅកម្សាន្តនៅកោះរ៉ុង និងកោះរ៉ុងសន្លឹម មាន៨៤៥៥នាក់ ភ្ញៀវជាតិ៤៣៤៨នាក់ ភ្ញៀវអន្តរជាតិ៤១០៧នាក់។ តាមរមណីយដ្ឋាននានា មាន១៦,៥៩៧នាក់ ភ្ញៀវជាតិ១៦,៤៤៣នាក់ ភ្ញៀវអន្តរជាតិ៦៤៣នាក់។

៦-ខេត្តប៉ៃលិន មានភ្ញៀវទេសចរជាតិ ៣៣,៣៨១នាក់ ខណៈឆ្នាំ២០១៦ មានភ្ញៀវចំនួន៤៧,៩២៦នាក់ ថយចុះ ៤៧.៨% ភ្ញៀវអន្តរជាតិ២០នាក់ ខណៈឆ្នាំ២០១៦ មាន១១៤នាក់ ថយចុះ៩៦.៤%។ ដោយសារប្រជាជនមានការបម្លាស់ទីកន្លែង។

៧-ខេត្តមណ្ឌលគិរី មានចំនួន១៨.២១៨នាក់ កើន៤១,៦៤% ទេសចរអន្តរជាតិ ៣០៩នាក់ កើន២,៣១%។
៨-ខេត្តបាត់ដំបង  មានភ្ញៀវជាតិ ២៥៤០៩៣នាក់ កើន២០.១៨% ធៀបឆ្នាំ២០១៦។ ភ្ញៀវអន្តរជាតិ ៣៥៣នាក់ កើន ៣.២១%។
៩-ខេត្តព្រះវិហារ មានភ្ញៀវជាតិចំនួន ៤២៨៧៦នាក់ កើនឡើង៣%។ ភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន ៥២៥នាក់ ថយចុះ២២%។

១០-ខេត្តពោធិ៍សាត់ មានចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍មាន៣៤.៤២២នាក់ អន្តរជាតិ៦នាក់ មានការកើនឡើង។
ក្រៅពីនេះ ក៏នៅមានភ្ញៀវទេសចរទៅកម្សាន្តនៅតំបន់ទេសចរណ៍ជាច្រើនទៀត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសតំបន់ទេសចរណ៍វប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្ត ធម្មជាតិ និងតំបន់ទេសចរណ៍កែច្នៃជាដើម៕

 

បញ្ចេញយោបល់