(វីដេអូ) សន្ទុះនៃការចាកចេញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បក្សប្រឆាំងនេៅភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តបានផ្ទុះឡេីងដេាយសារបញ្ហាពុករលួយ និងបក្សពួកនិយម

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៨ មេសា ២០១៧​
83
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់