ប៉ូលិសបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទពិសេស៧ខ្សែ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ​រាយការណ៍ពេលមានបញ្ហា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត នៅខេត្តសៀមរាប

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៤ មេសា ២០១៧​
177

ភ្នំពេញ៖ដើម្បីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅចូលរួមលេងកំសាន្ដ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត នៅខេត្តសៀមរាប នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ​ បង្ហាញលេខទូរស័ព្ទចំនួន៧ខ្សែ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីរាយការណ៍ទៅដល់​​​នគរ​បាល ប្រសិនបើមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើង។

ប្រជាពលរដ្ឋ អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ នគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចំនួន៧ខ្សែរួមមាន៖ ១១៧, ១១៨, ៧៤០, ៧៤១, ៧៤២, ៧៤៣, ៧៤៤។

សូមជម្រាបផងដែរថា ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត ត្រូវប្រារព្ធឡើងរយៈពេល៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៤-១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅឯខេត្តសៀមរាប៕

បញ្ចេញយោបល់