ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញផ្សាយតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ៍ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសានេះ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៤ មេសា ២០១៧​
241

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញផ្សាយតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមបណ្តាស្ថានីយ៍ប្រេង ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា មានដូចជា៖

១-តម្លៃសាំងធម្មតា ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៧០០រៀលក្នុង១លីត្រ
២-តម្លៃសាំងស៊ុបពែ ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៧៥០រៀលក្នុង១លីត្រ
៣-តម្លៃម៉ាស៊ូត ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៣៥០រៀលក្នុង១លីត្រ៕

 

បញ្ចេញយោបល់