ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានជម្រាបជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣១ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១១ មេសា ២០១៧​
696

កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានជម្រាបជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣១ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ដល់គ្រប់មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈរាជធានី ខេត្ត សមាគមនិយោជក និងនិយោជក សហភាពសហព័ន្ធសហជីព និងសហព័ន្ធសហជីព ព្រមទាំងកម្មករនិយោជិតនៃសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់៕
សូមអានខ្លឹមសារលិខិតទាំងស្រុង៖

 

បញ្ចេញយោបល់