លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ ប៊ិន ឈិន ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចជាប្រធានក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ដំណើរការ អវតក

ថ្ងៃពុធ ទី ៥ មេសា ២០១៧​
397

នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ និងបណ្តាប្រទេសផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់