លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ថ្លែងអំណរគុណភាគីបារាំងដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈជួយប្រទេសកម្ពុជាលើការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៤ មេសា ២០១៧​
482

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានថ្លែងអំណរគុណភាគីបារាំងដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈជួយ​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​លើ​ការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធា រណៈ។ លោក បានថ្លែងដូចនេះ ក្នុងឱកាស​អនុញ្ញាតិ​ឱ្យលោកស្រី Sylyie STUREL ប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិ​បត្តិ​ការអន្តរជាតិនៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធា​រ​ណរដ្ឋបារាំង ចូលជួប​សម្តែង​ការគួរសម និងពិភាក្សាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង​ក្រ​សួងទាំងពីរជាពិសេស អំពីជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា។

នៅក្នុងឱកាសនោះ លោកស្រី Sylyie STUREL ក៏បានបញ្ជាក់ថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ​វត្ថុ​​បារាំង បានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានលើការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសលើ៖ ១- ការធ្វើវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២- ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មាន​វិទ្យា និង៣- ការកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តីអធិការកិច្ច និងមន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថា ដោយសារប្រទេសបារាំង​ទទួលបានជោគជ័យលើការកែទម្រង់ថវិកានៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ លោក ក៏បានស្នើ សុំដល់ភាគីបារាំងជួយរៀបចំប្រព័ន្ធថវិកានៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិកម្ពុជា ឱ្យក្លាយទៅ ជាប្រព័ន្ធថវិកាមួយដែលមានភាពប្រទាក់ប្រឡា និងសមាហរណកម្មជាមួយគ្នា ដែលស្ថាប័ន អនុវត្តថវិកាអាចទទួលខុសត្រូវលើថវិកា និងសមិទ្ធកម្ម ព្រមទាំងមានគណនេយ្យភាពលើការ អនុវត្តថវិការបស់ខ្លួន៕

បញ្ចេញយោបល់