គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារបៀបវារៈមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះ

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣ មេសា ២០១៧​
97

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈមួយចំនួន ក្រោមអធិបភាព លោក ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា៕

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់