ឯកសារជំនួញស្មារតី ស្តីពីសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងបទល្មើសសន្ទិដ្ឋិភាព (គប់គិតត្រូវរ៉ូវគ្នា) ជាមួយបរទេសរបស់ កឹម សុខា

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៤ មីនា ២០២៣​
11

 

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមអ្នកច្បាប់ និងក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជា បានបង្ហាញឯកសារជំនួញស្មារតី ដែលសរសេររៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ ស្ថានភាពសង្គម និងនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ក្តីលោក កឹម សុខា ជាមួយនឹងបទល្មើសសន្ទិដ្ឋិភាព ជាមួយបរទេស ដែលឈានដល់ការសម្រេចផ្តន្ទាទោស ដាក់ពន្ធនាគារ២៧ឆ្នាំ តែអនុញ្ញាតឱ្យរស់នៅក្នុងផ្ទះ ព្រមទាំងដកជាស្ថាពរនូវសិទ្ធិបោះឆ្នោត សិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត និងសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងទៀត ក៏ដូចហាមជួបជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាលើកលែងតែសមាជិកគ្រួសារ។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់