សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម​របស់ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ សុខ អាន និង ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដេវីត សេហ្វ័រ អ្នកជំនាញការពិសេស របស់អគ្គលេខាធិការ UN ទទួលបន្ទុក​សាលាក្តីខ្មែរក្រហម

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៥ មេសា ២០១៦​
282

20160219_Joint_Statement_by_Dr_01 20160219_Joint_Statement_by_Dr_02 Joint-Statement-by-Dr

2016-02-19_Joint_Statement_by_Dr_Sok_An_and_UN_Secretary-General_EN

2016-02-19_Joint_Statement_by_Dr_Sok_An_and_UN_Secretary-General_KH

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់