ខ្លឹមសារចំណាប់អារម្មណ៍ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន ក្នុងពិធីប្រកាសសាលដីការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ចំពោះសំណុំរឿង០០២ ដំណាក់កាលទី២ ពាក់ព័ន្ធនឹង ខៀវ សំផន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២២ កញ្ញា ២០២២​
10

(ភ្នំពេញ)៖ លោកកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អវតក) បានថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងពិធីប្រកាសសាលដីការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៃ អវតក ចំពោះសំណុំរឿង ០០២ ដំណាក់កាលទី២ ពាក់ព័ន្ធនឹង ខៀវ សំផន នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារចំណាប់អារម្មណ៍ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់