(សូមទស្សនាវីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ មន្ត្រីត្រូវក្រើនរំលឹកខ្លួនឯងឱ្យជាប់ជាប្រចាំថា ខ្លួនជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ មិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ

ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៣ មិថុនា ២០២២​
8

(សូមទស្សនាវីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ មន្ត្រីត្រូវក្រើនរំលឹកខ្លួនឯងឱ្យជាប់ជាប្រចាំថា ខ្លួនជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ មិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់