(សូមទស្សនាវីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់នាពេលខាងមុខ ជាដំណើរការធម្មតានៃប្រជាធិបតេយ្យ មិនមែនជាការកាប់សម្លាប់គ្នា ដើម្បីឈ្នះចាញ់នោះឡើយ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣ ឧសភា ២០២២​
6

(សូមទស្សនាវីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់នាពេលខាងមុខ ជាដំណើរការធម្មតានៃប្រជាធិបតេយ្យ មិនមែនជាការកាប់សម្លាប់គ្នា ដើម្បីឈ្នះចាញ់នោះឡើយ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់