សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន របស់​មហា​សន្និបាត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​យុវជន​អាស៊ី និង​វេទិការ​យុវជន​អាស៊ី

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៥ មេសា ២០១៦​
208

12742282_1271278599554560_1242766900845252272_n 2016-02-27_ASIAN_YOUTH_COUNCIL_001 2016-02-27_ASIAN_YOUTH_COUNCIL_002

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់