(សូមទស្សនាវីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ គ្មានពេលណាដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រជាជនកម្ពុជា បំភ្លេចថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧មករា នោះឡើយ

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣១ មករា ២០២២​
15

(សូមទស្សនាវីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ គ្មានពេលណាដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រជាជនកម្ពុជា បំភ្លេចថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧មករា នោះឡើយ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់