(សូមទស្សនាវីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កងទ័ពដាច់ខាតត្រូវប្តូរផ្តាច់ការពាររបបរាជានិយម ការពារព្រះមហាក្សត្រ

ថ្ងៃពុធ ទី ២៩ ធ្នូ ២០២១​
20

(សូមទស្សនាវីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កងទ័ពដាច់ខាតត្រូវប្តូរផ្តាច់ការពាររបបរាជានិយម ការពារព្រះមហាក្សត្រ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់