(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ឃុន សារឿន៖ ប្រតិកម្មចំពោះក្រុមពួកអាក្បត់ជាតិ សម រង្ស៊ី និងអាកូនជឹងនៅជប៉ុន

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៦ វិច្ឆិកា ២០២១​
25

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ឃុន សារឿន៖ ប្រតិកម្មចំពោះក្រុមពួកអាក្បត់ជាតិ សម រង្ស៊ី និងអាកូនជឹងនៅជប៉ុន

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់