(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក កែវ ចិត្រា៖ អាមេរិក មិនបានចាត់ទុកកម្ពុជា ជាប្រទេសកុម្មុយនិស្តនោះទេ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៦ វិច្ឆិកា ២០២១​
20

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក កែវ ចិត្រា៖ អាមេរិក មិនបានចាត់ទុកកម្ពុជា ជាប្រទេសកុម្មុយនិស្តនោះទេ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់