(សូមទស្សនាវីដេអូ)លោក កែវ ចិត្រា៖ សូមបងប្អូនកុំចាញ់បោកនយោបាយក្រុមប្រឆាំង រឿងថាអាមេរិកដកសញ្ជាតិ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៦ វិច្ឆិកា ២០២១​
11

លោក កែវ ចិត្រា៖ សូមបងប្អូនកុំចាញ់បោកនយោបាយក្រុមប្រឆាំង រឿងថាអាមេរិកដកសញ្ជាតិ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់