(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូប ដែលបានកាន់ញញួរប្រធានអាស៊ាន រហូត៣ដង

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៩ តុលា ២០២១​
9

ខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូប ដែលបានកាន់ញញួរប្រធានអាស៊ាន រហូត៣ដង

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់