រូបថតឯកសារ៖ ព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសព និងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើង

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៥ តុលា ២០២១​
14
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់