សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​លទ្ធ​ផល​នៃ​សម័យ​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី ថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៥ មេសា ២០១៦​
289

2016-04-22_OCM_MEETING_PRESS_RELEASE_01

2016-04-22_OCM_MEETING_PRESS_RELEASE_02

2016-04-22_OCM_MEETING_PRESS_RELEASE_03

2016-04-22_OCM_MEETING_PRESS_RELEASE

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់