សន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប.) លើកទី៧៦

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៥ កញ្ញា ២០២១​
15

 

សន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប.) លើកទី៧៦ ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 

Samdech Techo Hun Sen’s Full Remarks at the General Debate of the 76th UNGA
**************

Phnom Penh, Sep. 25 – Below is Cambodian prime minister Hun Sen’s remarks at the high-level General Debate of the 76th Session of the United Nations General Assembly (76th UNGA) under the theme “Building resilience through hope – to recover from COVID19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respects the right of people, and revitalise the United Nations”, on 25 September 2021, in New York.

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់