សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រោយពីបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩រយៈពេលចាប់ពី៤ខែឡើង

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៣ កញ្ញា ២០២១​
5

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់