សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល១៤ថ្ងៃ (មានវីដេអូ)

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ កញ្ញា ២០២១​
18

 

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល ដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងការជួបជុំ ឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់រយៈពេល១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអានខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម÷

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់