សុន្ទរកថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី កម្ពុជា ថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក លើកទី៧៖ ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ សន្តិភាពនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១២ កញ្ញា ២០២១​
8

សុន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក លើកទី៧៖ ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ សន្តិភាពនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

Remark by Samdech Techo Hun Sen Prime Minister of the kingdom of Cambodia at the 7th World Rally of Hope: Think-Tank 2022, Under the Theme “Peace in the Asia-Pacific”
September 12, 2021, via Video Conference.

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់