រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ និងរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ មួយចំនួន

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣ សីហា ២០២១​
7

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៦៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៥នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីប្រកាសដូចខាងក្រោម ៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់