រាជរដ្ឋាភិបាលចេញគោលការណ៍ណែនាំទូទៅស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរក អង់ទីហ្សែនកូវីដ១៩ (គោលការណ៍ណែនាំ២៦ទំព័រ)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៥ កក្កដា ២០២១​
26

 

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញគោលការណ៍ណែនាំទូទៅស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរក អង់ទីហ្សែនកូវីដ១៩ ដែលមានចំនួន២៦ទំព័រ។ គោលការណ៍ណែនាំនេះរៀបចំដោយ គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឹកូវីដ១៩។

>>> សូមអានសេចក្តីណែនាំទាំងស្រុង៖… (PDF)

 

>>> សូមអានសេចក្តីណែនាំទាំងស្រុង៖… (PDF)

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់