ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេស៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សនយោបាយនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ឱកាសខួប២៥ឆ្នាំ ដៃគូសន្ទនា រុស្ស៊ី-អាស៊ាន

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៩ មិថុនា ២០២១​
17

 

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេស៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សនយោបាយនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ឱកាសខួប២៥ឆ្នាំ ដៃគូសន្ទនា រុស្ស៊ី-អាស៊ាន និងខួប៣០ ឆ្នាំទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី-អាស៊ាន ។ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់