លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន និងលោក គឹម សន្តិភាព ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៩ មិថុនា ២០២១​
14

 

(ភ្នំពេញ)៖ លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងលោក គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យ នៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនានេះ ។
សេចក្តីសម្រេចដដែលនេះបញ្ជាក់ថា៖
១៖ លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន ជាអ្នកនាំពាក្យទទួលបន្ទុកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាល ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩
២៖ លោក គឹម សន្តិភាព ជាអ្នកនាំពាក្យទទួលបន្ទុកព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាអាទិ៍ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការច្បាប់ ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ព្រមទាំងព័ត៌មានទាក់ទងនឹង លទ្ធផលការងាររបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩៕
ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក ម៉ម ប៊ុនហេង៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់