(មានវីដេអូ) លោក ឃួង ស្រេង ដាក់ចេញវិធានគ្រប់គ្រងការ រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ តាមបណ្តារោងចក្រ-សហគ្រាស

ថ្ងៃពុធ ទី ១៦ មិថុនា ២០២១​
53

 

(ភ្នំពេញ)៖ លោក ឃួង ស្រេង អភិបាល រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានដាក់ចេញផែនការស្តីពីវិធានការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ តាមបណ្តារោងចក្រ និង សហគ្រានៅក្នុង ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។
សូមអានខ្លឹមសារលំអិត នៅក្នុងលិខិតរបស់ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់