រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបន្តសុពលភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវិដ-១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១០ មិថុនា ២០២១​
2

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបន្តសុពលភាពនៃការពង្រឹងការអនុវត្តនូវវិធានការណ៍រដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវិដ-១៩ រយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីប្រកាសដែលមានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម÷

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់