សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤នាក់

ថ្ងៃពុធ ទី ១២ ឧសភា ២០២១​
7

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី១៤នាក់ តាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីប្រកាសខាងក្រោម÷

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់