សូមទស្សនាវីដេអូ៖ តើអ្នកណាធ្វើអ្វីខ្លះ ក្នុងពេលកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសមរភូមិដ៏គ្រោះថ្នាក់ ក្នុងការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ នៃជំងឺកូវីដ-១៩?

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៣០ មេសា ២០២១​
4
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់