អគ្គីសនីខេត្តស្វាយរៀង ជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនី

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៨ មេសា ២០២១​
7

ស្វាយរៀង៖ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អគ្គីសនីខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនី របស់អគ្គិសនីស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី០៩ និង ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និង ទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់