រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្ដីសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការផ្សារពង្រឡើងវិញ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៨ មេសា ២០២១​
7

កំពង់ឆ្នាំង៖ នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ផ្សារពង្រដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំពង្រ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញសេចក្ដីសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យបើក ដំណើរការឡើងវិញ។

សូមអានសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់