រដ្ឋបាលខេត្តកែប បានដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំ និងវិធានការ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍ជាទ្រង់ទ្រាយធំ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៨ មេសា ២០២១​
4

នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តកែប បានដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំ និងវិធានការ មួយចំនួនដល់មន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត ក្នុងន័យចូលរួមទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍ជាទ្រង់ទ្រាយធំ  សំដៅកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំនីកូដ១៩ មកលើអាយុ ជីវិត និងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺវីង-១៩។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកែបដូចតទៅ៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់