សេចក្ដីជូនណែនាំ ស្ដីពី វិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ

ថ្ងៃពុធ ទី ៧ មេសា ២០២១​
7

ក្រចេះ៖ នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ បានចេញសេចក្ដីជូនណែនាំ ស្ដីពី វិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ នៅថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ។

សូមអានសេចក្ដីជូនណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ ដូចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់