រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩

ថ្ងៃពុធ ទី ៧ មេសា ២០២១​
9

ស្វាយរៀង៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ តាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទីន០៥-០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់