រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញឈ្មោះអ្នកឆ្លងកូវីដទាំង ៣៤នាក់ ដែលរកឃើញឆ្លងនៅព្រឹកនេះ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៦ មេសា ២០២១​
16

នៅថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញឈ្មោះអ្នកឆ្លងកូវីដទាំង៣៤នាក់ ដែលរកឃើញឆ្លងនៅព្រឹកនេះ។
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប៉ះពាល់ សូមប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តភ្លាម។
សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់