សូមទស្សនាវីដេអូ៖ បុរសជនជាតិចិនកើតជំងឺកូវីដ-១៩ បានស្លាប់ដោយសារការរើថ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរ មិនមែនដោយសារតែជំងឺកូវីដ-១៩នោះឡើយ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៥ មីនា ២០២១​
9
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់