(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ដរាបណាកូវីដ-១៩ មិនទាន់ចប់កុំទាន់អួតថាខ្លួនខ្លាំងពូកែ ទោះបីជាកន្លងមកយើងគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩ បានល្អក៏ដោយ

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២០ កុម្ភៈ ២០២១​
3

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ដរាបណាកូវីដ-១៩ មិនទាន់ចប់កុំទាន់អួតថាខ្លួនខ្លាំងពូកែ ទោះបីជាកន្លងមកយើងគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩ បានល្អក៏ដោយ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់