សូមគោរពផ្ញើជូននូវសារសំឡេងពិសេសរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពីការដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងវិធានការនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៤ កុម្ភៈ ២០២១​
14

សូមគោរពផ្ញើជូននូវសារសំឡេងពិសេសរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពីការដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងវិធានការនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (ថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១)

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់