លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា លោកបានសរសេរលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា ដើម្បីស្នើសុំវ៉ាក់សាំង ហើយក៏កំពុងពិចារណាក្នុងការស្នើសុំវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងអង់គ្លេសផងដែរ

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៣ មករា ២០២១​
10

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់