លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បន្តបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដោយបង្ហាញពីមូលហេតុដែលទទួលវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិននាពេលនេះ ទោះបីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២២ មករា ២០២១​
11

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់