(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា មនុស្សណាក៏ដោយបើវិភាគមិនផ្អែកលើទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រ លោកនៅតែចាត់ទុកជា «ល្ងង់ទូ»

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២២ មករា ២០២១​
7
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់