សូមទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថានយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ គឺលោកសំដៅត្រឹមការបិទបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាម ដោយឡែកការតស៊ូផ្នែកនយោបាយជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២២ មករា ២០២១​
6
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់